ประธานกรรมการสภาธุรกิจตลาดทุนไทย (FETCO) เผยเตรียมรประชุมเพื่อหารือเกี่ยวกับมาตรการการจัดเก็บภาษีจากการขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ภายในสัปดาห์ ชี้ไม่เห็นด้วยกับมาตรการเก็บภาษีขายหุ้น หวั่นกระทบสภาพคล่องหดตัว 20-30%

วันที่ 6 มกราคม 2565 นายไพบูลย์ นลินทรางกูร ประธานกรรมการสภาธุรกิจตลาดทุนไทย (FETCO) กล่าวว่า ภายในสัปดาห์หน้าคณะกรรมการ FETCO จะมีการประชุมเพื่อหารือเกี่ยวกับมาตรการการจัดเก็บภาษีจากการขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ (Financial Transaction tax) เพื่อหาข้อสรุปในการทำหนังสือในนาม FETCO ไปยังกระทรวงการคลังชี้แจงให้รับทราบ หลังจากที่มีการพูดคุยเรื่องนี้กันมาหลายครั้ง ซึ่งพบว่าเสียงส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยกับมาตรการเก็บภาษีขายหุ้น

ทั้งนี้ประธานสภาธุรกิจตลาดทุนไทย กล่าวต่อว่า ส่วนตัวไม่เห็นด้วยเช่นกันกับมาตรการดังกล่าว เนื่องจากช่วงเวลา เก็บภาษีจากการขายหุ้นยังไม่เหมาะสม แม้จะเห็นใจรัฐบาลที่ขาดดุลงบประมาณอย่างต่อเนื่อง แต่หากมองมาตรการดังกล่าวในระยะยาวอาจกระทบต่อสภาพคล่องของตลาดทุน ถือเป็นการลดประสิทธิภาพของตลาดทุนไทยให้ ซึ่งหากมีการเก็บภาษีจากการขายหุ้นเกิดขึ้นในปีนี้จริง ประเมินว่าผลกระทบเบื้องต้นโดยรวมว่าน่าจะส่งผลให้วอลุ่มการซื้อขายตลาดหายไปราว 20-30%

มองว่ากลุ่มนักลงทุนซื้อหวยออนไลน์ถูกกฎหมายมั่นใจได้ที่น่าจะได้รับผลกระทบมากที่สุดหากมีการเริ่มใช้มาตรการเก็บภาษีขายหุ้น คือ กลุ่มนักลงทุนต่างชาติ เนื่องจากต้นทุนในการซื้อขายหุ้นโดดยปกติก็สูงกว่า 1 เท่าตัวของนักลงทุนในประเทศอยู่แล้ว หากมีการจัดเก็บภาษีก็อาจจะทำให้ต้นทุนเพิ่มขึ้นสูงไปอีก ทำให้นักลงทุนต่างชาติอาจเลือกไปลงทุนในตลาดอื่นที่มีต้นทุนต่ำกว่า ซึ่งจะทำให้การลงทุนลดลงจากปัจจุบันที่มีสัดส่วนกว่า 40% ของปริมาณการซื้อขายรวม และกลุ่มถัดไปที่โดนผลกระทบคือกลุ่มเทรดเดอร์และ Prop Trade ซึ่งจะส่งผลกระทบให้ต้นทุนการการลงทุนเพิ่มขึ้นเช่นกัน