สลากออมสินดิจิทัล 1 ปี ธนาครออมสินมอบของขวัญปีใหม่ผู้ฝากเงิน ลุ้นรับรางวัลพิเศษ 1 ล้านบาท 20 รางวัล งวด 16 มี.ค. และ 16 เม.ษ. 2565 ตรวจสอบเงื่อนไข หลักเกณฑ์ประกอบการตัดสินใจได้ที่นี่

กรณีธนาคารออมสินมอบของขวัญปีใหม่ให้ลูกค้าเงินฝาก ด้วยการจัดแคมเปญส่งเสริมการออม สำหรับผู้ฝากสลากออมสินดิจิทัล 1 ปี โดยเพิ่มรางวัลพิเศษ 1 ล้านบาท จำนวน 20 รางวัล รวมเป็นเงิน 20 ล้านบาท ผ่านโครงการสลากออมสินดิจิทัล 1 ปี

ธนาคารออมสินยมีเงื่อนไขว่าผู้ที่มีสิทธิ์ได้ลุ้นรางวัลพิเศษรางวัลละ 1 ล้านบาทจะต้องเป็นผู้ฝากสลากออมสินดิจิทัล 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 17 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 15 มีนาคม 2565 กำหนดออกรางวัลพิเศษรางวัลละ 1 ล้านบาท จำนวน 2 ครั้ง ครังละ 10 รางวัล

เงื่อนไขซื้อหวยออนไลน์ถูกกฎหมายมั่นใจได้สลากออมสินดิจิทัล

เพื่อความชัดเจนในเรื่องนี้ฐานเศรษฐกิจ จึงได้ตรวจสอบ หลักเกณฑ์ รายละเอียด สลากออมสินพิเศษดิจิทัล 1 ปี มานำเสนอประกอบการตัดสินใจ ดังนี้

ระยะเวลารับฝาก : ตั้งแต่วันที่ 17 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป
ผู้มีสิทธิเปิดบัญชี : บุคคลธรรมดา อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป
อายุ : 1 ปี (สิทธิการถูกรางวัล 12 ครั้ง)
ราคาต่อหน่วย : 20 บาท
รายละเอียดดอกเบี้ย : ฝากครบ 1 ปี ไม่ได้รับดอกเบี้ย
อัตราดอกเบี้ยกรณีผิดเงื่อนไขการฝาก : ฝากไม่ครบ 3 เดือน หักส่วนลด 0.50 บาทต่อหน่วย
วงเงินในการรับฝาก :
สามารถเลือกทำรายการฝากตามจำนวนเงินที่กำหนดได้ ดังนี้ จำนวนเงิน 200 /400 /1,000 /2,000 /10,000 /20,000 /100,000 และ 200,000 บาท
สามารถระบุจำนวนเงินที่ต้องการฝากด้วยตนเองตั้งแต่ 1,000 บาท และสูงสุดไม่เกิน 10,000,000 บาท โดยระบุได้เฉพาะจำนวนเงินที่หารด้วย 1,000 ลงตัว
วงเงินการทำรายการสูงสุด 10,000,000 บาทต่อวัน (วงเงินรวมกับการโอนเงินภายในบัญชีตนเอง)
ธนาคารไม่ออกใบสลากให้ แต่สามารถตรวจสอบรายการฝากได้ในบริการMobile Banking (MyMo)
สามารถฝากเพิ่มในทะเบียนสลากเดิมได้โดยเป็นรายการฝากใหม่
ระยะเวลาจ่ายดอกเบี้ย : –
การออกรางวัล : ทุกวันที่ 16 ของเดือน (หยุดจำหน่ายทุกวันที่ 16 ของเดือน)
การรับเงินรางวัล : โอนเงินรางวัลเข้าบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียกที่เป็นบัญชีคู่โอนในวันถัดจากวันที่ออกรางวัล

เงื่อนไขหลัก

ผู้ฝากต้องมีบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียกเป็นบัญชีคู่โอนสำหรับรับโอนเงินต้นและดอกเบี้ยเมื่อสลากครบอายุ และเงินรางวัลเข้าบัญชีเงินฝาก
ต้องสมัครใช้บริการ Mobile Banking (MyMo) สำหรับทำรายการฝาก-ถอน ผ่านบริการ Mobile Banking (MyMo)
ไม่รับฝากบัญชีร่วมและบัญชีเพื่อประโยชน์ของผู้เยาว์
สลากครบอายุ โอนเงินสลากครบอายุและดอกเบี้ย(ถ้ามี) เข้าบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียกที่เป็นบัญชีคู่โอน
รางวัล

รางวัลที่ 1 จำนวนครั้งที่ออกรางวัล 1 เงินรางวัลละ 3,000,000 บาท
รางวัลที่ 2 จำนวนครั้งที่ออกรางวัล 1 เงินรางวัลละ 100,000 บาท
รางวัลที่ 3 จำนวนครั้งที่ออกรางวัล 5 เงินรางวัลละ 2,000 บาท
รางวัลที่ 4 จำนวนครั้งที่ออกรางวัล 10 เงินรางวัลละ 800 บาท
รางวัลที่ 5 จำนวนครั้งที่ออกรางวัล 15 เงินรางวัลละ 200 บาท
รางวัลเลขท้าย 4 ตัว จำนวนครั้งที่ออกรางวัล 2 เงินรางวัลละ 20 บาท
** กำหนดงวดและหมวดอักษรเฉพาะรางวัลที่ 1 และรางวัลที่ 2

การออกรางวัลพิเศษ จำนวน 2 ครั้ง

ครั้งที่ 1 วันที่ 16 มีนาคม 2565 จำนวน 10 รางวัล รวม 10 ล้านบาท
ครั้งที่ 2 วันที่ 16 เมษายน 2565 จำนวน 10 รางวัล รวม 10 ล้านบาท
การรับเงินรางวัลพิเศษ โอนเงินรางวัลเข้าบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียกที่เป็นบัญชีคู่โอน ในวันถัดจากวันที่ออกรางวัล
ที่มา: ธนาคารออมสิน